top

Wyjaśnienie terminu RAID

Dzięki szybkiemu postępowi w technologii komputerowej i zwiększonemu zapotrzebowaniu na bezpieczne i niezawodne przechowywanie danych, technologia RAID stała się dobrze znanym rozwiązaniem do przechowywania plików. RAID to skrót od Redundant Array of Inexpensive disks, co znaczy wykorzystywanie współpracujących ze sobą dysków twardych .
RAID to technologia, która osiąga większą pojemność pamięci przy dużych prędkościach, redundancji i odporności na uszkodzenia, łącząc wiele dysków twardych i traktując je jako pojedynczą jednostkę logiczną. Tolerancja na awarie oznacza zdolność systemu do funkcjonowania zgodnie z oczekiwaniami, nawet gdy jeden lub więcej dysków twardych ulegnie awarii lub wystąpią inne błędy (usterki). Dane są kopiowane na wiele dysków twardych, a w przypadku awarii dysku unika się utraty danych. Co więcej, w połączeniu z większą liczbą dysków twardych, cały system korzysta ze zwiększonej wydajności i lepszych osiągów.

RAID został pierwotnie opracowany pod kątem serwerów, aby stworzyć dużą przestrzeń dyskową po niższych kosztach i szybko stał się popularny wśród hobbystów i użytkowników domowych z wielu powodów, w tym z osobistego składowania w chmurze DIY i w domowych centrach medialnych.

Różne typy RAID

Istnieje kilka rodzajów macierzy RAID, a każda konfiguracja ma wyraźne zalety i wady. Typ macierzy RAID drastycznie wpływa również na potencjalny wynik odzyskiwania danych i prawdopodobieństwo powodzenia odtwarzania plików. Porozmawiajmy o różnych typach RAID, aby lepiej to zrozumieć. Oto typowe typy RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 (Połączenie RAID 1 i RAID 0).

RAID 0

Znany również jako striping. Przeznaczony jest dla osób poszukujących wysokiej i szybszej wydajności. Zwykle RAID 0 nie jest zalecany dla osób poszukujących bezpieczeństwa danych z powodu braku odporności. Jako taki, nie jest uważany za "prawdziwy" RAID. Łączy dwa dyski twarde, najlepiej o takiej samej wielkości i prędkości, aby utworzyć pojedynczy wolumen logiczny. Dzięki temu uzyskuje wysoką pojemność, ponieważ powstały logiczny "dysk twardy" osiąga dwukrotną pojemność. Po zainstalowaniu dane zapisywane są jednocześnie na obu dyskach twardych, co powoduje podwojenie ruchu danych w pamięci masowej. W konfiguracji RAID 0 możesz w pełni wykorzystać pojemność obu dysków twardych. Jeśli używasz dwóch dysków 4 TB, system widzi tylko jeden dysk z 8 TB przestrzeni. Największe zgubienie RAID 0 polega na tym, że nie może zapewnić odporności na błędy ani redundancji. Jeśli jeden dysk twardy ulegnie awarii lub ulegnie uszkodzeniu, całkowite jego dane zostaną utracone.
RAID 0

Perspektywa odzyskiwania

Uszkodzone macierze RAID 0 można odzyskać na poziomie pojedynczego napędu. Dane mogą być niepełne lub możliwe tylko w mniejszych segmentach lub plikach. Dane można odzyskać tylko z pozostałych żywych dysków. W przypadku utraty danych spowodowanych awarią kontrolera RAID lub utratą konfiguracji RAID, ale nie awarią dysku, szanse na odzyskanie są znacznie większe.

RAID 1

Znany również jako lustrzany, jest to pierwszy "prawdziwy" poziom RAID i zapewnia redundancję i bezpieczeństwo danych poprzez ciągłe replikowanie lub klonowanie danych na dwóch dyskach twardych, w sposób, który tworzy pełną kopię zapasową do ostatniego bitu danych. Wszystkie dane są jednocześnie kopiowane na każdy dysk, co oznacza, że prawdopodobieństwo utraty danych jest znacznie mniejsze. Dwa dyski są klonowane, jeśli jeden z nich ulegnie awarii lub ulegnie uszkodzeniu, drugi ma kompletną replikę danych i można je odzyskać lub nawet bezzwłocznie przenieść do serwisu bez przenoszenia danych. Dodanie większej liczby dysków twardych nie zwiększy wydajności, a jedynie zwiększy redundancję. Niestety, jeśli chodzi o pojemność, można wykorzystać tylko połowę dostępnej pojemności, ponieważ drugi dysk służy do stworzenia repliki danych.
RAID 1

Perspektywa odzyskiwania

W przypadku awarii pojedynczego dysku szanse na powodzenie są bardzo duże. Dysk można zwykle łatwo przywrócić do użytku przy minimalnym wysiłku. Bardzo małe straty danych mogłyby teoretycznie wystąpić, gdyby dane nie zostały w całości zapisane na wszystkich dyskach i wystąpiła usterka mechaniczna, jednak jest to mało prawdopodobne.

W przypadku awarii wielu dysków szanse na odzyskanie są mniejsze, ale nadal jest to realne, jeśli dyski nie sąsiadują ze sobą w macierzy. Awarie z powodu innych problemów związanych z dyskami, takich jak awaria kontrolera lub utrata konfiguracji, dają duże możliwości odzyskiwania macierzy RAID 1.

Jak Odzyskać Usuniętą lub Utraconą Partycję

RAID 5

Jest to najpopularniejszy typ RAID. Jest o wiele bardziej efektywny w osiąganiu optymalnej wydajności i redundancji. RAID 5 obejmuje striping na poziomie bloku z rozproszoną parzystością. Składa się z systemu sum kontrolnych o nazwie parzystość. Jeśli jeden dysk ulegnie awarii, kolejne odczyty mogą być obliczane na podstawie rozproszonej parzystości w innych napędach i dlatego żadne dane nie zostaną utracone. RAID 5 wymaga co najmniej 4 dysków, aby uzyskać idealną pojemność i wydajność. Pojedynczy dysk twardy zbiera dane parzystości. W przypadku awarii dysku, RAID można odbudować i odzyskać wszystkie dane. Trzeba tylko dodać kolejny dysk twardy, aby uzupełnić macierz i rozpocząć przywracanie. Proces ten może zająć trochę czasu, ale jest uważany za bezpieczniejszą opcję pod redundancji i i pojemności.

RAID 5


UWAGA

RAID nie zastępuje kopii zapasowej. Krytyczne wydarzenie może wystąpić w każdej chwili, powodując uszkodzenie macierzy lub wielu napędów. Nawet w przypadku redundancji nadal jesteś narażony na atak wirusów, przypadkowe usunięcie, uszkodzenia mechaniczne lub błędy ludzkie. Rozsądnie jest, aby zawsze upewnić się, że masz odpowiednią kopię zapasową danych.

Perspektywa odzyskiwania

Jeśli wiele dysków nie działa, odzyskiwanie danych jest nadal możliwe na pozostałych dyskach aktywnych poza macierzą RAID. Możliwe jest również zastąpienie uszkodzonego dysku i odzyskanie z rdzeniem funkcjonalności RAID. Ten typ macierzy RAID można łatwo odzyskać, jeśli uszkodzenie nie jest związane z awarią dysku, ale z powodu awarii kontrolera, itp.

RAID 10

Ten rodzaj macierzy RAID łączy zalety zarówno RAID 1, jak i RAID 0. Zasadniczo łączy zwiększoną pojemność i tolerancję błędu w jedno rozwiązanie. Osiągasz podwójną wydajność i pojemność. To wspaniałe, gdy wydajność i przestrzeń stanowią problem przy utrzymaniu budżetu.
RAID 10

Perspektywa odzyskiwania

Prawdopodobieństwo odzyskania macierzy RAID 10 (RAID 1+0 lub RAID 0+1) jest porównywalne z macierzami RAID 1 i RAID 0. Ogólnie szanse na odzyskanie są dość duże, chociaż ogólny stan pozostałych dysków i liczba uszkodzonych dysków w macierzy odgrywa dużą rolę w prawdopodobieństwie pomyślnego odzyskania plików.

Najczęstsze przyczyny awarii macierzy RAID

Systemy RAID są ogólnie uważane za niezawodną i bezpieczną opcję zarządzania i uzyskiwania dostępu do danych. Jednak czasami są one podatne na awarię, podobnie jak inne urządzenia sprzętowe, co może prowadzić do katastrofalnej utraty danych. Konsekwencje są znacznie poważniejsze, jeśli nie zrobiono kopii zapasowej ważnych plików. Pamiętaj, że RAID nie jest alternatywą dla tworzenia kopii zapasowych, a nawet najbezpieczniejsze konfiguracje macierzy RAID nadal mogą zawieść. Mając to na uwadze, konieczne jest ciągłe tworzenie kopii zapasowych danych. RAID może zawieść z kilku powodów, z których najważniejsze obejmują:
 1. Awaria kontrolera RAID
 2. Kontroler RAID może ulec awarii z powodu katastrofalnego wzrostu mocy, który może zniszczyć pamięć NVRAM, uszkodzić partycje dysku twardego lub uszkodzić pamięć rozruchową, uniemożliwiając uruchomienie lub dostęp do danych.
 3. Brak możliwośći odbudowy dysku twardego
 4. Po wymianie napędu RAID i wystąpieniu błędów odbudowy RAID może to utrudnić dostęp do plików lub nawet całej macierzy RAID.
 5. Awaria serwera
 6. Komputer główny Twojej macierzy RAID może ulec awarii lub uszkodzeniu, co prowadzi do uszkodzenia kontrolerów RAID i uniemożliwia dostęp do danych.
 7. Awaria wielu dysków
 8. Awaria dysku twardego w macierzy może spowodować, że macierz będzie narażona na awarię dysku w przyszłości, co może doprowadzić do pogorszenia działania systemu. Ciągłe działanie macierzy ze zdegradowanymi dyskami dodatkowo zwiększa szanse na wystąpienie jeszcze gorszej awarii macierzy.

Co zrobić, gdy doszło do awarii macierzy RAID?

Jakie są dalsze kroki, gdy wystąpiła awaria macierzy RAID? Aby odzyskać dane, musisz spróbować odzyskać RAID. Ogólnie najbezpieczniejszym krokiem w tym momencie jest zaprzestanie korzystania z macierzy i ocena stopnia uszkodzenia macierzy RAID. Generalnie zaleca się naprawę i wymianę macierzy w razie potrzeby, odzyskiwanie danych może również być pewną opcją.

Istnieje kilka rozwiązań, które mogą pomóc w odzyskaniu danych RAID. Istnieje wiele narzędzi systemu Windows przeznaczonych dla macierzy RAID, mogących pomóc w odzyskaniu danych RAID 0, które zostały uszkodzone lub utracone.

Co to jest odzyskiwanie RAID

Odzyskiwanie danych RAID, jak sugeruje nazwa, odnosi się do naprawienia lub odzyskiwania danych z macierzy RAID w przypadku awarii macierzy RAID. Poniżej omówiono niektóre opcje dla każdej strategii odzyskiwania macierzy RAID przy użyciu mechanizmów wewnętrznych.

Odzyskiwanie RAID 0

Odzyskiwanie danych RAID 0 można osiągnąć za pomocą następujących metod:

Automatyczne odzyskiwanie RAID 0. Podejście to wymaga odłączenia dysku twardego i podłączenia go do komputera, a następnie użycia oprogramowania do odzyskiwania RAID 0. Jest to prosta metoda, która nie wymaga wysokiego poziomu umiejętności. Istnieje wiele narzędzi do odzyskiwania danych RAID 0, w tym zarówno płatne, jak i darmowe. Każde oprogramowanie do odzyskiwania danych może wykorzystywać różne opcje, ale koncepcja jest zasadniczo taka sama:

 • Odłącz dyski twarde od kontrolera RAID
 • Podłącz je do komputera PC jeden po drugim
 • Uruchom oprogramowanie do odzyskiwania RAID 0, aby odczytać konfigurację macierzy
 • Prześlij kontroler z odzyskaną konfiguracją macierzy
ReclaiMe Darmowe Odzyskiwanie RAID

Popularne darmowe narzędzie do odzyskiwania danych RAID 0, które jest używane pod systemem Windows 7/8/10 to ReclaiMe Darmowe Odzskiwanie RAID. To darmowe narzędzie dla systemu Windows można pobrać z ich strony internetowej.
Czasami najlepszą opcją jest najłatwiejsza opcja. Disk Drill dla Windows jest popularnym i cenionym narzędziem do odzyskiwania danych, które jest w stanie odzyskać dane z poszczególnych dysków RAID. Disk Drill to aplikacja Windows kompatybilna z Windows 7/8/10 i innymi nowoczesnymi wersjami Windows. Podczas gdy w tym momencie Disk Drill nie naprawi ani nie odzyska pełnej macierzy, może odzyskać pojedyncze pliki RAID 5 z każdego dysku uszkodzonej macierzy. W zależności od konfiguracji macierzy może to pozwolić na znaczne odzyskanie pliku, nawet bez możliwości naprawy pełnej macierzy.

Jak Przywrócić Pliki za pomocą Disk Drill dla systemu Windows

Odzyskiwanie RAID 1

Możliwe jest odzyskanie danych z macierzy RAID 1 nawet po sformatowaniu lub usunięciu dysków twardych. W konfiguracji macierzy RAID 1 dane mogą zostać utracone w wyniku mechanicznego uszkodzenia dysku twardego, awarii dysku lub przypadkowego usunięcia. We wszystkich tych scenariuszach nadal masz możliwość odzyskania danych, z wyjątkiem uszkodzeń fizycznych.

Aby odzyskać Raid 1, będziesz potrzebować specjalnego oprogramowania, podobnie jak podczas odzyskiwania RAID 0.
Standardowa procedura odzyskiwania danych z dysków i macierzy RAID 1 obejmuje 3 podstawowe kroki:

 • Uruchom oprogramowanie
 • Skanuj dyski twarde
 • Odzyskaj pliki za pomocą oprogramowania i wykonaj ich kopię zapasową

Disk Drill do odzyskiwania plików z RAID

Odzyskaj usunięte pliki windows

Dostępnych jest kilka opcji oprogramowania, chociaż niewiele jest ukierunkowanych specjalnie pod macierze RAID. W wielu przypadkach najlepszą opcją może być po prostu praca nad odzyskaniem pojedynczych plików z oddzielnych dysków. Disk Drill to doskonałe narzędzie do odzyskiwania pojedynczych plików z macierzy RAID, gdy macierz zawiedzie, a alternatywne opcje odzyskiwania nie są już dostępne. Disk Drill od Cleverfiles może wykryć ponad 300 typów plików i skanować dysk, nawet jeśli tablica partycji jest już naruszona.

Jak Odzyskać Usunięte Pliki z Twojego Dysku Twardego

Odzyskiwanie RAID 5

Odzyskiwanie danych RAID 5 jest takie samo jak w przypadku odzyskiwania RAID 0 lub RAID 1, prawdopodobieństwo powodzenia jest różne, ale jest jeden dodatkowy krok specyficzny dla RAID 5. Najlepszą metodą odzyskiwania danych RAID 5 jest najpierw przebudowanie macierzy dyskowej.

Popularnym narzędziem do odzyskiwania danych po awarii RAID jest: Stellar Phoenix Odzyskiwanie RAID. Istnieje wiele zalet i wad tego oprogramowania, które wykraczają poza zakres tego artykułu, jednak zasadniczo jak w przypadku wszystkich narzędzi do odzyskiwania RAID prawdopodobieństwo sukcesu zależy ostatecznie od pierwotnego stanu dysków i od tego, jak poważne są szkody, a w przypadku, gdy wiele dysków w macierzy jest uszkodzonych, odzyskanie danych jest mało prawdopodobne w przypadku większości typów macierzy RAID.
Stellar Phoenix Odzyskiwanie RAID

Popularne Narzędzia Do Odzyskiwania RAID


Poniżej przedstawiono 10 najlepszych usług odzyskiwania RAID rozpoznawanych przez użytkowników online. Chociaż nie analizowaliśmy indywidualnie każdego z tych narzędzi (w tej chwili), są to najczęściej używane narzędzia do pełnego lub częściowego odzyskiwania RAID (pojedynczego Dysku).

 1. Disk Drill
 2. EaseUS
 3. Ontrack Easy recovery
 4. DoYourData
 5. R-studio
 6. Amigabit Data recovery
 7. Icare Data recovery
 8. Stellar Phoenix
 9. Secure recovery
 10. Bit Recover
Disk Drill jest popularnym wyborem nie tylko ze względu na możliwość odzyskania pojedynczych dysków RAID, ale także z nadchodzącej pełnej obsługi RAID. Uznany za jedno z najlepszych darmowych rozwiązań do odzyskiwania danych RAID dla Windows 7/8/10 (i Mac), Disk Drill będzie mile widzianym i mocnym dodatkiem do naszej listy oprogramowania do odzyskiwania RAID.

Obecnie Disk Drill doskonale sprawdza się jako narzędzie do odzyskiwania RAID typu "zrób to sam", które może odczytywać, odzyskiwać i pobierać dane z poszczególnych dysków RAID z uszkodzonymi partycjami, sformatowanymi partycjami lub przypadkowo usuniętymi danymi. Pprogram może również skanować dane z szerokiej gamy urządzeń, począwszy od dysków flash, pamięci USB, aparatów fotograficznych, iPhone'ów, iPadów, itp. Podczas gdy niektóre usługi odzyskiwania RAID reklamują bardziej kompletne rozwiązanie, wynik ostatecznie zależy od tego, jak dobrze oprogramowanie lub usługa obsługuje rzeczywiste odzyskiwanie plików i tu właśnie pojawia się Disk Drill.
Disk Drill dla systemu Windows jest do pobrania za darmo i pozwala na darmowe skanowanie w wersji Basic Edition. Wersje PRO i ENTERPRISE są przeznaczone dla rozszerzonych funkcji skanowania i odzyskiwania oraz dodatkowych możliwości odzyskiwania danych. Rozpoczęcie pracy jest bardzo proste i wystarczy tylko kliknąć w darmowe pobranie aplikacji dla Windows (Disk Drill). Po pobraniu Disk Drill skanowanie utraconych plików jest również proste, wystarczy kliknąć "Odzyskaj".

Prawdopodobieństwo odzyskania macierzy RAID 1 jest znacznie większe, biorąc pod uwagę jego architekturę lustrzaną, w przeciwieństwie do macierzy RAID 0, w których nie ma tolerancji na awarię. Inne typy macierzy RAID mają różne poziomy skuteczności i we wszystkich przypadkach poszczególne pliki (rozmiar zależy od typu macierzy) można odzyskać z każdego z dysków w uszkodzonej macierzy RAID. Disk Drill może skanować ponad 300 typów plików i oferuje wiele zaawansowanych typów skanowania, w tym Głębokie Skanowanie, które może odnaleźć pliki nawet wtedy, gdy tabela partycji jest niedostępna, idealne rozwiązanie do odzyskiwania dysków RAID.

Odzyskaj usunięte pliki w systemie Windows przy użyciu najlepszej aplikacji do odzyskiwania plików

Disk Drill 4
Odzyskaj teraz usunięte pliki
 • 100+ Miliona
  SUMA POBRAŃ
 • 850,000+
  KLIENCI PRO
 • UŻYTKOWNICY DOMOWI I BIZNESOWI
  w 150+ krajach

Dowiedz się, jak Disk Drill pomógł innym

 • djsumpter
  djsumpter
  Dzięki za ten cudowny produkt "Disk Drill." Zainstalowałem go na Windows XP i używałem go do odzyskania danych z przypadkowo sformatowanego zewnętrznego dysku NTFS
 • Ogólnie Disk Drill ma wiele do zaoferowania: jego główny silnik służący do przywracania danych jest dobrze zaprojektowany i zaprezentowany, program ma rzeczywiście kilka wartościowych dodatków Mike Williams
Używany przez znane na całym świecie firmy
Partnerzy