Så Funkar RAID

I samband med att utvecklingen av datorteknik går framåt har också behovet av en pålitlig, trygg och säker lagringsplattform ökat, och RAID-tekniken har blivit en välanvänd lösning för att lagra filer. RAID är en förkortning för Redundant Array of Inexpensive Disks.

Vad är RAID?
Återställa borttagna filer
?

RAID-teknologin används för att uppnå större lagringskapacitet vid höga diskhastigheter, samt tolerans mot överflödig data och andra problem genom att kombinera flera olika hårddiskar och använda dem som att de vore en enda stor disk. Tolerans mot problem innebär att system kan fortsätta fungera som det ska, även om en eller flera hårddiskar skulle sluta fungera eller bli drabbade av något annat fel. Data kopieras över till flera diskar och ifall en disk skulle falera har du fortfrande kvar din data. Dessutom drar datorsystemet i allmänhet fördel av den ökade effektiviteten och bättre prestandan.

RAID utvecklades från början för att servrar skulle kunna lagra mycket information till en lägre kostnad men blev snabbt populär bland personer som höll på med datorer som hobby och för hemanvändare. Detta av flera olika anledningar men bland annat för att det var enkelt att göra sin egen molnlagringstjänst och för att användas som mediacenter.

Olika typer av RAID

Det finns flera olika typer av RAID-konfigurationer och alla har de sina för- och nackdelar. Chansen att återställa förlorad och borttagen data påverkas också av RAID-konfigurationen. Vi ska nu ägna lite tid åt de olika RAID-konfigurationerna för att kunna förstå dem bättre. Detta är de vanligaste RAID-typerna: RAID 0, RAID 1, RAID 5 och RAID 10 (en kombination av RAID 1 och RAID 0).

RAID 0

Kallas ofta för ett 'stripe set' eller en 'striped volume'. Den är framförallt gjord för de som vill ha hög kapacitet och snabbare prestanda. RAID 0 rekommenderas vanligtvis inte för de som är ute efter att hålla sin data säker då det inte finns någon redundans. Därför är det heller ingen "äkta" RAID. Den kombinerar två hårddiskar som idealt ska vara av samma storlek och hastighet för att kunna bli en enda volym. Detta gör att det är ett bra alternativ när det kommer till kapacitet eftersom "hårddisken" som blir till får dubbel kapacitet. När den väl är installerad skrivs data på bägge diskar samtidigt och dubblerar alltså skrivhastigheten. När du använder dig av RAID 0-konfigurationen kan du använda dig av hårddiskkapaciteten hos bägge diskar till fullo. Om du exempelvis använder två diskar med 4TB vardera kommer systemet bara se en disk på 8TB. Den största nackdelen med RAID 0 är att den inte ger någon sorts redundans eller skydd mot fel i allmänhet. Om en hårddisk slutar fungera eller gör datan korrupt kommer all data att vara förlorad.

RAID 0

RAID 1

Också känt som spegling vilket är den första 'riktiga' varianten av RAID och säkerställer både redundans och datasäkerhet genom att kontinuerligt replikera eller klona data till två hårddiskar och skapar en komplett backup ner till minsta bit. All data kopieras samtidigt till varje disk vilket innebär att sannolikheten att förlora data är avsevärt mindre. De två diskarna klonas och om en av dem falerar innehåller den andra en kopia som direkt kan användas utan uppehåll och utan att behöva bli av med någon data. Om du lägger till fler hårddiskar kommer du inte få mer lagringsutrymme utan endast mer redundans. Tyvärr kan du bara använda hälften av kapaciteten du lägger till eftersom den andra hälften används för att klona data.

RAID 1

RAID 5

Detta är den mest populära varianten av RAID. Den är mycket effektiv när det kommer till att bibehålla optimal kapacitet och redundans. RAID 5 använder sig av datadelning på blockbivå med fördelad paritet. Det är uppbyggt av ett system kontrollsummor som kallas för paritet. Om en av diskarna skulle gå sönder kan nästkommande information beräknas från den fördelade pariteten på de andra diskarna och på så sätt går ingen data förlorad. Det krävs minst 4 olika diskar för att ett RAID 5-system ska fungera optimalt. En av diskarna samlar in all paritetsdata. Om en hårddisk skulle gå sönder går det att återskapa datan genom RAID. Du behöver bara ha ytterligare en hårddisk som ersättning för den gamla. Det tar ett tag att slutföra återställningsprocessen men det räknas som ett säkert alternativ om man ser till redundans och kapacitet.

RAID 5

RAID 10

Den här typen av uppsättning arrayer kombinerar fördelarna med både RAID1 och RAID 0. Man kan säga att den kombinerar den stora kapaciteten och toleransen mot fel. Du får både prestandan och kapaciteten. Det är perfekt när både prestanda och utrymme är viktiga faktorer när du har en budget att förhålla dig till.

RAID 10

Vanliga orsaker till fel på RAID-system

RAID-system anses på det stora hela vara säkra och pålitliga system för datalagring. Dock kan något alltid gå fel som det alltid kan med hårdvara vilket potentielt kan leda till att du förlorar din data. Om du sedan innan inte heller hade tagit backup på filerna kan konsekvenserna bli ännu större. Kom ihåg att RAID inte är ett alternativ till backup och att även de säkraste konfigurationerna av RAID kan falera. Med detta i åtanke är det viktigt att du tar backup på din data kontinuerligt. RAID-systemet kan gå sönder, av flera anledningar, och några är:

 1. RAID-kontrollern fungerar inte
  RAID-kontrollern kan exempelvis sluta fungera på grund av att strömmen slår ut NVRAM, gör dina hårddiskpartitioner korupta eller skadar start minnet vilket skulle göra det omöjligt att komma åt din data eller ens starta det.
 2. Misslyckas med att bygga om hårddisken
  Om du byter un en RAID-disk och ett fel vid ombyggnaden av RAID sker, vilket kan göra att du inte kommer åt dina filer eller ens hela RAID-systemet.
 3. Att servern kraschar
  Värdmaskinen som håller koll på ditt RAID-system kanske kraschar eller falerar vilket leder till att din RAID-kontroller korrumperas och gör din data oåtkomlig.
 4. Om det blir fel på flera diskar
  Om det blir fel på en disk i mängden kan det göra att dina diskar i framtiden har lättare för att krascha och rendera systemet oanvändbart. Om du ändå fortsätter köra systemet kommer det göra att det gradvis blir sämre och at risken för en krasch i framtiden blir större.

Vad kan du göra om du får fel på RAID-systemet?

Okej, så ditt RAID-system har gått sönder. Vad gör du nu? Först och främst ska du försöka få tillbaka din data genom en RAID-återställning. Det säkraste steget i ett sånt fall är oftast att sluta använda systemet och bedömma skadan. Det rekommenderade alternativet är oftast att reparera och byta ut systemet, men ibland kan även en återställning fungera.

Det finns flera alternativ som kan hjälpa dig återställa RAID-data. Det finns flera verktyg designa dig för Windows som kan hjälpa dig återställa RAID 0-data som har blivit korrumperad eller förlorad.

RAID 0-återställning

RAID 0 dataåterställning kan uppnås genom följande tillvägagångssätt:

Automatisk RAID 0 återställning. Det här tillvägagångssättet innebär att du kopplar ifrån hårddisken och sätter in den i en PC och använder därefter RAID 0 återställningsmjukvaruverktyget. Det är en enkel metod som inte kräver särskilt mycket skicklighet. Det finns många återställningsverktyg för RAID 0 vilket inkluderar både gratis- och betaverktyg. Varje återställningsmjukvara använder sig av olika metoder men konceptet är oftast detsamma:

 • Ta ut hårddisken ut RAID-kontrollen
 • Anslut dem till en PC en efter en
 • Öppna RAID 0 återställningsmjukvaran för att läsa in RAID-konfigurationen
 • Mata in den återställda konfigurationen i kontrollern
ReclaiMe Gratis RAID-Återställning

Ibland är det bästa alternativet det enklaste. Disk Drill för Windows är ett populärt och välkänt återställnigsverktyg som kan återställa data från individuella RAID-diskar. Disk Drill är en av som är kompatibel med Windows 7/8/10 och andra moderna versioner av Windows. Även om Disk Drill inte reparerar eller återställer hela systemet för tillfället, kan den återställa individuella RAID 5-filer från varje disk från det skadade systemet. Beroende på hur du har konfigurerat ditt system kan du återställa substantiellt många filer utan att behöva reparera hela systemet.

RAID 1 återställning

Det är möjligt att återställa data från ett RAID 1 system även efter att du har formaterat eller tagit bort hårddiskarna. För RAID 1-systemet kan data försvinna på grund av ett hårdvarufel, enskilt hårddiskfel eller att du bara råkat ta bort det. Du kan fortfarande återställa din data från samtliga scenarion, med undantaget fysisk skada.

För återställning av filer från RAID 1, behöver du mjukvara precis som för RAID 0.
För att återställa data från RAID 1-diskar krävs endast 3 enkla steg:

 • Starta mjukvaran
 • Skanna hårddiskarna
 • Återställ filer med mjukvaran och ta backup på dem

RAID 5-återställning

RAID 5 Dataåterställning är i princip samma som återställning av RAID 0, RAID 1, med med ett extra tillagt steg. Det bästa metoden för att återställa RAID 5-data är att bygga om ditt system av diskar.

Ett populärt verktyg för att återställa data från RAID-krascher är: Stellar Phoenix RAID-återställning. Det finns en hel del både för- och nackdelar med den mjukvaran vilket är mer än vad som kommer tas upp i den här artikeln, men kort sagt beror sannolikheten att du ska lyckas återställa någor från ett RAID-system på hur diskarna mådde från början och hur stor skada det är på dem. Om flera diskar i ett system är skadade är återställning osannolikt för de flesta typer av RAID-system.

Stellar Phoenix RAID-återställning

Populära Återställningsverktyg för RAID

Nedan listar vi de 10 bästa RAID-återställningsverktyg som är rankade av användare. Vi har själva inte testat alla verktyg (inte ännu i alla fall), men det är dessa verktyg som är mest använda för att återställa kompletta eller delar av (en Disk) RAID-system.

 1. Disk Drill
 2. EaseUS
 3. Ontrack Easy recovery
 4. DoYourData
 5. R-studio
 6. Amigabit Data recovery
 7. Icare Data recovery
 8. Stellar Phoenix
 9. Secure recovery
 10. Bit Recover

Ibland är det bästa alternativet det enklaste. Disk Drill för Windows är ett populärt och välkänt återställnigsverktyg som kan återställa data från individuella RAID-diskar. Disk Drill är en av som är kompatibel med Windows 7/8/10 och andra moderna versioner av Windows. Även om Disk Drill inte reparerar eller återställer hela systemet för tillfället, kan den återställa individuella RAID 5-filer från varje disk från det skadade systemet. Beroende på hur du har konfigurerat ditt system kan du återställa substantiellt många filer utan att behöva reparera hela systemet.

Återställ raderade filer på Windows med den bästa filåterställnings appen

Ta reda på hur man kan återställa raderade filer

Dataåterställnings universitet

Ta reda på hur Disk Drill hjälpt andra

Används av världsberömda företag